حاج نگهدار مرادی

قدردانی خانواده مرحوم حاج نگهدار مرادی از ابراز همدردی مردم

خانواده مرحوم حاج نگهدار مرادی از مسئولین اسبق شهرستان ممسنی در پی درگذشت وی, از ابراز همدردی مردم و مسئولین شهرستان قدردانی کردند

...