کشاورزی

تغییر الگوی کشت در شهرستان رستم +تصویر

به گفته کارشناس واحد ترویج با توجه به بحران کم آبی و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی در کشور لازم است نسبت به مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه و اقتصادی از سفره های زیرزمینی‌ اقدام شود

...