بازار شهر نورآباد

قانون عجیب اما نانوشته در بازار نورآباد!

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی کالایی را از بازار خریداری کردید اما وقتی آنرا به خانه می برید مورد پسند اعضای خانواده قرار نمیگیرد و راهی جز تعویض آن ندارید اما..

...