دیدار مدیر عامل هلال احمر فارس با سه مدیر از ممسنی

موسوی رئیس جمعیت هلال احمر,اسدی مدیر آموزش و پرورش و رضایی شهردار نورآباد با رئیس هلال احمر استان فارس دیدار کردند

...