شورای زکات

رشد ۷۵ درصدی پرداخت زکات در دیارممسنی

اولین جلسه شورای زکات شهرستان ممسنی  در سال ۱۳۹۵ با حضور اعضاء به منظور همفکری و هم اندیشی بهتر در بحث جمع آوری زکات در محل دفتر امام جمعه شهر نورآباد برگزار گردید

...