شعر لری زمان کودگی از جلال یوسفی

شعر لری زمان کودگی از جلال یوسفی

جلال یوسفی از نویسنده گان دیارممسنی و پژوهشگر دانش بومی طبع شعری نیز دارد که شعر لری دوران کودکی را برای سایت دیارممسنی ارسال کرده است

اوقات شرعی