همایش-رستم

“مادرکشی”بدون حضور مسئولین ممسنی!

جشنواره فیلم سبز صبح امروز با نمایش مستند "مادرکشی" در سالن کانون امام حسن(ع) شهر نورآباد برگزار شد که عدم حضور مسئولین شهرستان جای سوال داشت

...