جدایی شهرام گودرزی از گسترش فولاد تبریز

شهرام گودرزی مهاجم نورآبادی که فصل گذشته در گسترش فولاد توپ می زد، با پایان قراردادش از جمع آبی پوشان تبریزی جدا شد

...