یادداشت

هفتم خرداد لکه ننگی در تاریخ صداوسیمای فارس

برنامه خوشا شیراز هفتم خرداد لکه ننگی را در تاریخ صداوسیمای فارس ثبت کرد که تا ابد در ذهن مردم قوم لر باقی خواهد ماند اگرچه مسئولان صداوسیما سعی در کتمان آن کردند

...