شهید ستار-محمودی

۲۴ساعت مکالمه رایگان برای یک شهید!

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر است.روزی که دلیری مردی از خطه پهلوان خیز دیارممسنی "سرهنگ ستار محمودی" چشم به جهان گشود

...