تودیع و عارفه فرماندار رستم

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رستم +تصویر

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان رستم صبح امروز با حضور هاشمی مدیرکل سیاسی و انتخابات استان فارس در مصیری برگزار شد

...

تودیع-و-معارفه

زمان تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رستم

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان رستم روز سه شنبه سیزدهم تیرماه در شهر مصیری برگزار خواهد شد 

...

تودیع-و-معارفه

اسفندیار احمدی منش فرماندار شهرستان رستم شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان رستم صبح امروز و با حضور مسولین شهرستان و استانی در سالن سمیه شهر مصیری برگزار گردید

...