تودیع-و-معارفه

اسفندیار احمدی منش فرماندار شهرستان رستم شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان رستم صبح امروز و با حضور مسولین شهرستان و استانی در سالن سمیه شهر مصیری برگزار گردید

...