فرماندارممسنی

تغییر فرماندار ممسنی منتفی شد!

مهندس رهام پیکری به درخواست استاندار فارس تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۶ در سمت فرمانداری ممسنی ماندگار خواهد بود

...