تشییع سرهنگ ستارمحمودی

تصاویر مراسم تشییع سرهنگ ستارمحمودی در مهرنجان(سری اول)

شهید سرهنگ ستار محمودی امروز با حضور گسترده و بی نطیر مردم شهید پرور ممسنی در زادگاهش روستای مهرنجان بخش جاوید به خاک سپرده شد

...