حادثه

۵ کشته در حادثه رانندگی در نورآباد

در حادثه رانندگی که شب گذشته در مسیر نورآباد به خومه زار رخ داده است متاسفانه پنج نفر از همشهریانمان کشته شدند

...