اپراتور

مخابرات و همراه اول ناتوان از رفع یک مشکل خودساخته!

یک هفته از آغاز طرح ترابرد بین اپراتورهای تلفن همراه میگذرد اما سردرگمی همراه اول بعنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه  و مخابرات بعنوان مجری این طرح عجیب به نظر میرسد

...

اپراتور

آغازطرح ترابرد اپراتورهای تلفن همراه +جزئیات

ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه، قابلیتی است که به کاربران امکان می دهد بتوانند با حفظ شماره همراه خود، نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند. بعبارتی از این پس شما برای تغییر اپراتور خود، نیازی به تغییر شماره تلفن همراه و اطلاع رسانی‌های پس از آن ندارید!

...