دکتر مسعود گودرزی

انتقاد نماینده ممسنی و رستم از توزیع ناعادلانه اعتبارات استانی

دکتر مسعودگودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عدم توزیع عادلانه اعتبارات به حوزه های مختلف استان ها انتقاد کرد

...