سرهنگ امید نصیبی

تجلیل فرمانده سپاه ناحیه ممسنی از خبرنگاران

سپاه ناحیه ی ممسنی طی مراسمی که صبح امروز برگزار شد از تلاش و زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ممسنی تجلیل کرد

...

تجلیل-از-خبرنگاران

تجلیل باشکوه مسولان شهرستان ممسنی از خبرنگاران

اداره فرهنگ و ارشاد با همکاری فرمانداری و منظقه انتظامی ممسنی در مراسمی باشکوه از اصحاب رسانه شهرستان ممسنی و رستم تجلیل کردند

...