طرح تجزیه شهرستان کازرون چیست؟

طرح تجزیه شهرستان کازرون چیست؟

براساس این طرح قرار بود دو بخش از این شهرستان شامل بخش‌های «قائمیه» و «کوهمره نودان» از کازرون جدا شود و تشکیل شهرستانی جدید را بدهند

اوقات شرعی