روایت دختر۱۸ ساله ایزدی از تجاوز وحشیانه داعش+عکس

دختر ۱۸ ساله یکی از ۳ هزار زن ایزدی اسیر در چنگ داعش بوده که موفق به فرار شده است. داعشی ها صورت او را وقتی در برابر آنان ایستادگی کرده بود تا به او تجاوز نکنند مجروح کردند

...