بشیر-اسفندیاری

آغاز ثبت نام بی سوادان ممسنی در دوره سوادآموزی!

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی ثبت نام از بی سوادان و کم سوادان از روز ۱۳ مرداد آغاز خواهد شد

...