ساسان انصاری لرممسنی است!!

ساسان انصاری لرممسنی است!!

خبر پیوستن ساسان انصاری فوتبالیست مطرح لر زبان شهرستان نورآبادممسنی به تیم پرسپولیس بعنوان پرطرفدارترین تیم آسیا حواشی جالبی داشته است

اوقات شرعی