احسان-مرادیان

گفتگو با احسان مرادیان دروازبان جوان نورآبادی تیم استقلال اهواز

در ادامه معرفی ورشکاران شهرمان گفتگویی کوتاه و دوستانه داشتیم با احسان مرادیان دروازبان جوان تیم فوتبال استقلال اهواز که خواندن آن خالی از لطف نیست

...