بازدید-فرماندار-از-بیمارستان

بازدید فرماندار ممسنی از بیمارستان ولیعصر+تصویر

مهندس پیکری فرماندار شهرستان ممسنی به همراه رحمانی رئیس شبکه بهداشت از بیمارستان ولیعصر شهر نورآباد ممسنی بازدید و با بیماران و مراجعین گفتگو کردند

...