اورژانس

راه اندازی اورژانس در منطقه پشت کوه رستم

فرماندار شهرستان رستم در گفتگو با پایگاه خبری دیارممسنی از راه اندازی اورژانس در منطقه پشت کوه و چارطاق رستم خبر داد

...