دکتر مسعود گودرزی

قدردانی دکتر مسعود گودرزی از مردم و مسولین

دکتر مسعود گودرزی منتخب مردم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس دهم شورای اسلامی در بیانیه ای از حضور پرشور مردم و تلاش و زحمات مسولین قدردانی کرد

...