پیام تقدیر و تشکر عبدالرضا مرادی از مردم ممسنی و رستم

عبدالرضا مرادی نماینده سابق شهرستان ممسنی و رستم و کاندیدا دور دوم انتخابات دهم مجلس در پیامی از مردم دو شهرستان قدردانی کرده است

...