بودجه

آیا بودجه ممسنی از رودخانه فهلیان عبور میکند؟

تقسیم اعتبارات تملک و دارایی و ۰۲% نفت وگاز شهرستان ممسنی در این هفته آغاز شده است و باید منتظر باشیم که بودجه امسال چگونه توزیع خواهد شد

...