مهندس-احمد-رضایی

آیت الله مدنی با یک بسیجی به نورآباد می آید!

طرح های اِلِمان آیت الله مدنی و اِلِمان بسیجی توسط شهردار خوش سلیقه نورآباد طی روزهای آینده در شهر نورآباد نصب خواهد شد

...

طرح موزاییک فرش بلوار بسیج شهر نورآباد+تصویر

شهرداری نورآباد در اقدامی جالب در حال موزاییک فرش کردن بلوار بسیج شهر نورآباد است تا از این طریق زیبایی خاصی به سیمای این شهر بدهد

...