برگزاری بزرگداشت ۲۴ خردادماه در شهرستان رستم

مراسم بزرگداشت ۲۴ خردادماه روز تدبیر و امید در سالن سمیه شهر مصیری با همکاری حزب اسلامی کار و حامیان دولت تدبیر و امید برگزار گردید

...