سرهنگ-محمد-عبادی-نژاد

کشف ۴۵ تن برنج قاچاق در نورآبادممسنی

ماموران انتظامی شهرستان ممسنی موفق به توقیف دو دستگاه تریلر حامل برنج قاچاق در شهرستان ممسنی شدند

...