شهرآورد فوتبال ممسنی

جمعه شهرآورد ممسنی ها در لیگ برترفوتبال فارس

هفته ی سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس روز جمعه با دیدار حساس تیمهای همشهری امیرکبیرممسنی و شهرداری نورآباد پیگیری خواهد شد

...