دانش آموزانی که از شاد محروم هستند

دانش آموزانی که از شاد محروم هستند

آموزش و پرورش برای آنکه دانش آموزان از درس عقب نمانند طرح آموزش از طریق فضای مجازی و برنامه جامع شاد را اجرا کرده است که به مشکل اصلی آن یعنی اینترنت توجه نکرده است! ؛

اوقات شرعی