انتخابات

برنامه سخنرانی نامزدهای انتخابات مجلس دهم در نورآباد

فرمانداری ممسنی پس از قرعه کشی برنامه زمانی سخنرانی عمومی کاندیدهای دهمین دوره انتخابات مجلس در شهر نورآبادممسنی را اعلام کرد

...