چلتیک-برون۴

تصاویری زیبا از برداشت شلتوک از مزارع دیارممسنی

پاییز فصل برداشت هست.فصل برداشت محصول برنج از مزارع حاصلخیز دیارممسنی .تصاویر زیبایی از برداشت شلتوک بری شما عزیزان قراردادیم

...