محمد محمودی

تغییر در باور عمومی، لطفی بود که برجام به ملت ایران کرد

این مهم شاید اگر دولت روحانی نبود و مذاکره در این سطح باز انجام نمی شد، تحقق اش بسیار دور از ذهن می نمود و آن باور انحرافی همچنان در جان و دل مردم و بخشی از نخبگان باقی می ماند.

...

مسعود-گودرزی

نماینده ممسنی:تحریم‌ها علیه ایران مصداق نقض توافق هسته‌ای است

دکتر مسعود گودرزی با اشاره به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیمای بویینگ به ایران گفت که اگر طرف‌های ایران در برجام تعهداتشان را زیرپا بگذارند، ایران هم الزامی برای پایبندی به توافق ندارد.

...