کمیته-امداد-امام-ماهورمیلاتی

افتتاحیه کمیته امداد بخش ماهور میلاتی

مراسم آغاز به کار اداره کمیته امداد امام بخش ماهور میلاتی با حضور محمد بذرافشان مدیرکل کمیته امداد استان فارس،طی مراسمی در محل بخشداری بخش برگزار گردید

...