بخشدار مرکزی ممسنی معرفی شد

بخشدار مرکزی ممسنی معرفی شد

آقای یوسف حیدری کارشناس مسئول سیاسی و انتخابات فرمانداری شهرستان رستم به سمت بخشدار مرکزی ممسنی معرفی شده و هفته آینده معارفه خواهد شد

اوقات شرعی