رنگ محرومیت در روستای کرکان ممسنی

کره‌کان روستایی با جمعیت ۱۲۷ نفر از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس است، این روستا با بحران ویژه آب روبه‌روست و این موضوع زندگی ساکنان این روستا را بسیار سخت و مشکل کرده است.

...