بتن ریزی

بتن ریزی فنداسیون بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان رستم

بالاخره پس از سالها انتظار کار بتن ریزی بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان رستم در شهر مصیری آغاز شد تا نقطه امیدی برای اهالی این دیار باشد

...