عیادت مسولین و ورزشکاران از ورزشکارنونهال مبتلا به سرطان چشم

تعدادی از مسئولین شهرستان ممسنی به همراه هیات ژیمناستیک شهرستان از ورزشکار نونهال مبتلا به سرطان چشم عیادت کردند

 

...