شکست خانگی امیرکبیر ممسنی در فوتبال لیگ برترفارس

در نخستین بازی هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس تیم امیرکبیر ممسنی متحمل دومین شکست پیاپی شد

...