بازگشایی پل دوم فهلیان۲

توفیق اجباری! بازگشایی پل دوم فهلیان

مسیر پل دوم رودخانه فهلیان برای ایام تعطیلات نوروز و کاهش بار ترافیکی مسیر قدیم پل فهلیان موقتا بازگشایی شد

...