جدول کشی

جدول کشی و آسفالت در کوچه های بازارچه جانبازان+تصویر

پس از سالها بالاخره کوچه های پشت بازارچه جانبازان هم مورد لطف شهرداری نورآباد قرار گرفت تا عملیات جدول کشی و آسفالت آن انجام گیرد

...