احمدی منش

آغاز بارگیری مجدد گندم کشاورزان در شهرستان رستم

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رستم؛مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان رستم از آغاز بارگیری مجدد گندم کشاورزان در این منطقه خبر داد

...