یازینب

شهادت تازه داماد در دفاع از حرمین در سوریه

شهید ایمان خزائی نژاد از فرزندان شهر نخلستان جهرم یکی دیگر از رزمندگان مدافعین حرم بود که در مبارزه با تروریست های تکفیری به شهادت رسید

...