پیشنهاد به شورای ترافیک شهر نورآبادممسنی

پیشنهاد به شورای ترافیک شهر نورآبادممسنی

 با آنکه معبر جدید میدان امام قرار بود بار ترافیکی میدان را به خیابان آیت الله مدنی منتقل کند و در اوایل بازگشایی نیز این چنین بود اما با تصمیم شورای ترافیک این خیابان به محل ایستگاه تاکسی تبدیل شد

اوقات شرعی