رسوایی۲

رسوایی ۲ در ممسنی!

برای اولین بار در شهرستان ممسنی یک گام مهم فرهنگی و هنری توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اجرا میشود

...