دلنوشته ای در سوگ آیت الله هاشمی

دلنوشته ای در سوگ آیت الله هاشمی

وقتی به لحظه لحظه شکل گیری نهضت خمینی کبیر نگاه میکنیم، شاید همیشگی ترین ردپا و دایمی ترین حضور مختص یک اسم است! "اکبر هاشمی رفسنجانی"

اوقات شرعی