اورژانس هوایی نیاز ضروری ممسنی و رستم

اورژانس هوایی نیاز ضروری ممسنی و رستم

به مسئولین محترم شهرستان ممسنی پیشنهاد میکنیم با توجه به کمبود امکانات درمانی در شهرستان و فاصله زیاد با مرکز استان برای احداث یک پایگاه اورژانس هوایی چاره اندیشی کنند

اوقات شرعی